• nabízím bezdrátové připojení k Internetu v Miletíně a jeho okolí
 • u tarifů je možné vybrat z několika period placení
 • tarify jsou datově i časově neomezené
 • servis 24 hodin denně 7 dní v týdnu
 • změření dostupnosti signálu je ZDARMA
 • kompletní instalace je ZDARMA a zařízení máte ZDRAMA pronajaté po dobu využívání služby
 • Jednorázový zřizovací poplatek zahrnuje veškeré potřebné komponenty pro připojení
  • instalace ZDARMA a pronájem zařízení po dobu vyzžívání služby ZDARMA
   • WiFi anténa a domácí WiFi router
   • instalační materiál- anténní držák, datový kabel
   • montáž WiFi antény, datového kabelu a domácího WiFi routeru
  • doprava ZDARMA
  • aktivace služby ZDARMA

 • Jednorázový zřizovací poplatek při změně poskytovatele připojení
  • pokuď vlastníte zařízení pro připojení
   • přenastavení WiFi antény ZDARMA
  • pokuď nevlastníte zařízení pro připojení
   • instalace ZDARMA a pronájem zařízení po dobu vyzžívání služby ZDARMA
  • doprava ZDARMA
  • aktivace služby ZDARMA
Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti

Smlouva o poskytování služeb

Tarif Cena Maximální/inzerovaná
rychlost
Běžně dostupná
rychlost
Minimální dostupná
rychlost
bez DPH s DPH Download Upload Download Upload Download Upload
Mbps Mbps Mbps Mbps Mbps Mbps
sHome
měsíčně 247 299 55 55 33 33 16,5 16,5
čtvrtročně 741 897 55 55 33 33 16,5 16,5
půlročně 1236 1495 55 55 33 33 16,5 16,5
ročně 2471 2990 55 55 33 33 16,5 16,5
sWORK
měsíčně 330 399 55 55 33 33 16,5 16,5
čtvrtročně 989 1197 55 55 33 33 16,5 16,5
půlročně 1649 1995 55 55 33 33 16,5 16,5
ročně 3298 3990 55 55 33 33 16,5 16,5
sHomeminus
měsíčně 82 99 55 55 33 33 16,5 16,5
čtvrtročně 246 297 55 55 33 33 16,5 16,5
půlročně 409 495 55 55 33 33 16,5 16,5
ročně 818 990 55 55 33 33 16,5 16,5
Rychlost služby je objem přenesených dat za jednotku času ve směru k zákazníkovi (stahování, download) a ve směru od zákazníka (odesílání, upload). Uvádí se v numerických jednotkách bitů (megabitů, kilobitů…) za sekundu měřených na transportní vrstvě dle referenčního modelu ISO/OSI.

Maximální rychlost je rychlost na dané přípojce Služby či v daném místě připojení reálně dosažitelná s možnou variancí způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu.

Inzerovaná rychlost je rychlost uváděná Poskytovatelem v jeho obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu Uživatelem.

Běžně dostupná rychlost je rychlost, jejíž hodnotu může Uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během jednoho kalendářního dne.

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost, kterou se Poskytovatel smluvně zavázal Uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti inzerované.

Velká trvající odchylka od běžně dostupné rychlosti je pokles skutečně dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

Velká opakující se odchylka od běžně dostupné rychlosti je taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti pod hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

Koncový bod je předávacím rozhraním Služby a místem, kde se měří její rychlost. Podle konkrétní přístupové technologie se může jednat o optickou nebo koaxiální zásuvku, eventuálně o výstupní ethernetový port modemu či routeru.

Společnost Aleš Lhota (dále jen „Poskytovatel“) se snaží poskytovat službu připojení k internetu v nejvyšší možné kvalitě.
Službu o rychlostech definovaných ve výše uvedené tabulce předávám na ethernerovém rozhraní. Rychlost služby na koncových zařízeních Uživatele může být ovlivněna zařízeními Uživatele zapojenými za předávacím ethernet rozhraním, např. switchem, routerem, WiFi routerem apod.
Také souběžné užívání jiných služeb než služby připojení k internetu (např. televizního vysílání a internetového telefonování) může snížit rychlost přístupu k internetu.
Současné užívání poskytovaných služeb na více koncových zařízeních Uživatele může snížit rychlost přístupu k internetu na jednotlivých koncových zařízeních.
Platnost ceníku od 1.1.2021